Grundlæggende selskabsret og ejeraftaler

Ved opstart af en virksomhed er det et must at have en grundlæggende forståelse af den selskabsretlige regulering. På dagen vil der derfor blive givet en introduktion til selskabsretten og selskabsformerne. Derudover vil der blive givet input til, hvordan de forskellige udfordringer kan forebygges eller løses ved indgåelse af ejeraftaler.
Andersen Partners vil i den forbindelse komme ind på, hvilke overvejelser man som iværksætter bør gøre sig ved indgåelse af aftaler med aktive medejere og investorer, herunder input til, hvilke muligheder der er for at regulere eksempelvis udvanding af ejere, finansiering, ledelse, incitamentsordninger, forkøbsret, køberet og regulering af situationer med uenige mellem virksomhedsejere.

 

VI KUNNE IKKE GØRE DET UDEN

andersenslogo

Andersen Partners er et moderne, kommercielt og internationalt orienteret advokatfirma, der leverer juridisk rådgivning af høj kvalitet inden for alle specialer. Med hovedkontor i Kolding og afdelinger i København, Odense og Hamborg tilbyder vi juridisk rådgivning på tværs af både regioner og landegrænser.

Det vigtigste hos Andersen Partners er altid klienten og klientens forretning. Vores klienter kan derfor godt tillade sig at have høje forventninger til både den faglige kompetence, den forretningsmæssige forståelse og den personlige rådgivning. Kort sagt er vores løfte til klienterne, at vi skal være lette at få fat på, at forstå og at arbejde sammen med, og at vores rådgivning skal hjælpe dem med at nå deres forretningsmæssige mål.

Derfor skal vores klienter kunne forvente og forlange, at vi ikke bare forstår de juridiske problemstillinger, men også sætter os ind deres forretning, deler deres ambitioner og finder de rigtige pragmatiske løsninger.

Vores udgangspunkt er dyb faglig viden, bred erfaring og en forståelse af, at verden består af andet og mere end jura. Vores klienter skal vide, at de altid har tilgang til den bedste ekspert på et givent område, og at vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem med at indfri deres forretningsmæssige ambitioner.

Andersen Partners beskæftiger omkring 100 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er advokater og advokatfuldmægtige.

Andersen-partners.dk

Mentorer fra Andersen Partners:

Annemette Skak Boesen
+45 76 22 22 53
asb@andersen-partners.dk

Tim Momberg Henningsen
+45 76 22 22 87
tmh@andersen-partners.dk