Fra Startup til Exit

Partner, Andersen Partners, Kenneth Cramer
Kenneth Cramer
seed-stage

Tidspunkt: 8. marts 2023 kl. 15.30 - 16.20

Kenneth Cramer har i mange år ydet juridisk rådgivning til både store og små virksomheder og på forskellige tidspunkter, alt efter hvilken fase virksomhederne har befundet sig i. Det være sig fra den spæde opstart af virksomheden, gennem den løbende driftsfase og indtil processen i forbindelse med en exit.

Kenneth har på den baggrund oparbejdet en rig erfaring med, hvad der er vigtigt at have for øje ud fra et juridisk perspektiv afhængigt af, hvor virksomheden befinder sig, og ikke mindst hvordan man på et tidligt tidspunkt undgår at lave benspænd, som man senere snubler i.

Kenneth vil på baggrund af praktiske erfaringer og eksempler give input til, hvilke juridiske forhold I bør få afklaret og få styr på så tidligt som muligt for at være bedst rustet til den dag, hvor et salg af virksomheden bliver en realitet.

Om Kenneth Cramer

Partner, Andersen Partners

Kenneth Cramer beskæftiger sig særligt med retssager om erhvervsretlige samt immaterialretlige forhold, og han rådgiver om markedsføringsret, produktefterligninger, varemærkeret, persondataret og beslægtede forhold.